ដីឡូតិ៍ជាប់ថ្នល់ធំ 5x20ម៉ែត ភូមិបុស្សក្រឡាញ់

ដីឡូតិ៍ជាប់ថ្នល់ធំ 5x20ម៉ែត ភូមិបុស្សក្រឡាញ់

Land for Sale 5x20m only 3000 dollars

  • ទំហំអចលនៈទ្រព្យ : 100 ម
  • កូដសំគាល់ : #00000006
  • ម្លៃ : $ 3,000.00
  • អាស័យដ្ឋាន : ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប
  • ថ្ងៃដាក់ប្រកាស : Wed 27-12-2017 07:12 PM
Land for Sale 5x20m only 3000 dollars

@
 
ទើបបន្ថែមថ្មីៗ
Villa for sale
ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ $45,000
$45,000.00
140 ម2 1 បន្ទប់ដេក 1 បន្ទប់ទឹក
តាមប្រភេទសេវាកម្ម
តាមប្រភេទ អចលនៈទ្រព្យ