បុស្សក្រឡាញ់

បង្ហាញ 3 នៃ 3 អចលនៈទ្រព្យ

បង្ហាញជា​ :

បន្ទប់ជួល ក្នុងភូមិបុស្សក្រឡាញ់ ៤x៦ម៉ែត ៤៥ដុល្លា សម្រាប់ជួល
$ 45.00
24 ម2 1 បន្ទប់ដេក 1 បន្ទប់ទឹក 16 ម2

 បន្ទប់ជួល ទំហំ ទទឹង ៤ម៉ែត បណ្ដោយ ៦ម៉ែត  មានបន្ទប់ទឹកក្នុង...

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ $45,000 សម្រាប់លក់
$ 45,000.00
140 ម2 1 បន្ទប់ដេក 1 បន្ទប់ទឹក

ផ្ទះមានទំហំ ៖ ៦៦ ម៉ែតក្រឡា ៦*១១ ម៉ែត មានរបងថ្មដូចក្នុងរូប កំពស់ខ្ពស់ មិនលិចទឹក មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ តំបន់អភិរក្សផ្សេងៗ

អាស័យដ្ឋាន: ភូមិបុស្សក្រឡាញ់ សង្កាត់ជ្រាវ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

ទើបបន្ថែមថ្មីៗ
Villa for sale
ផ្ទះវីឡាកូនកាត់ $45,000
$45,000.00
140 ម2 1 បន្ទប់ដេក 1 បន្ទប់ទឹក
តាមប្រភេទសេវាកម្ម
តាមប្រភេទ អចលនៈទ្រព្យ